โครงการสวดมนต์นั่งสมาธิ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ โครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 และห้องประชุมชั้น 4 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)