ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงแนวใหม่ หมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ และ ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ บูรณะสะพานบนทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร