IND จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2565

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ