เตรียมความพร้อม-ซ้อมหนีไฟ 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จัดอบรมซ้อมหนีไฟ และเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน โดยจัดมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซ้อมหนีไฟ ซ้อมดับเพลิง เป็นต้น