เตรียมความพร้อม-ซ้อมหนีไฟ 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จัดอบรมซ้อมหนีไฟ และเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน โดยจัดมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซ้อมหนีไฟ ซ้อมดับเพลิง เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ