เยี่ยมชม โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ ให้เป็นผู้รับดำเนินงานในการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการ การใช้น้ำมันอากาศยานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเพิ่มสูงขึ้น จากการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรอง ในปี 2565 และ รันเวย์ 3 ในปี 2567 ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างลุล่วงไปแล้วกว่า 95.42% กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565


พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท, ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร
เข้าเยี่ยมชมโครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน T-2306


คณะบมจ.อินเด็กซ์ฯ รับฟังการบรรยายความคืบหน้าของโครงการฯ