ตรวจสุขภาพผู้บริหาร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ร่วมกับโรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ