เยี่ยมชมโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตรคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร พร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ โซนี่ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ คุณวรางคณา ณ ลำพูน (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ (ที่ 9 จากซ้าย) ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ และเป็นผลงานการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ของบริษัทฯ ที่ทำให้กับบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มูลค่าโครงการรวม 1,384 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ซึ่งได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565


คุณเจษฎ์ ทูปิยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด  FPT 
ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการให้คณะสื่อมวลชนรับฟัง ณ คลังน้ำมันพิจิตร

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND
นำเสนอข้อมูลโครงการให้คณะสื่อมวลชนรับฟัง ณ คลังน้ำมันพิจิตร