IND ปฐมนิเทศพนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดปฐมนิเทศพนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 
โดยมี ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย
โดยทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานโครงการฯ ได้ทำความรู้จักกับบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงรายละเอียดโครงการฯ แนวทางวิธีการทำงานร่วมกัน
ทั้งยังได้มีการแชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกันด้วย