โครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม โครงการดังกล่าวเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)