สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ดร.สุรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

ดร.สุรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ให้สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ถอดวิธีคิด "ดร.สุรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND "ทำงานอย่างมืออาชีพ วางคนให้เหมาะสมกับงาน"
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 / ฉบับที่ : 6990 / หน้า : 32 (เต็มหน้า)