กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน (DMK INTOPLANE SUBSTATION)

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (ที่ 9 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 11 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK INTOPLANE SUBSTATION) โดยมี คุณยุภดี ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค และคุณณัฐพล นาคอ่วม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS ให้การต้อนรับ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นผลงานการออกแบบพร้อมก่อสร้างของบริษัทฯ ที่ทำให้กับ BAFS มูลค่าโครงการรวม 288 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา


บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS ร่วมนำเสนอข้อมูลด้านการ Operation ของสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน และลงพื้นที่หน้างานพร้อมบรรยาย ทั้งหมด 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ห้อง Control Room (Fight Control) จุดที่ 2 Loading Station