งานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 39 ปี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท และดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทำบุญบริษัทฯ โดยทำการไหว้สักการะศาลทั้ง 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) จุดที่ 2 และ จุดที่ 3 : ศาลตายาย ทั้ง 2 จุด (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) จุดที่ 4 : ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ณ ชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ) และร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นพระผู้ใหญ่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันดังกล่าว ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบอาหารกลางวัน (อาหารกล่องและขนมหวาน) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ณ ประชาสัมพันธ์ชั้น 2