ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน รับรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" (รางวัล เพรชรแห่งสยาม) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสที่ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" (รางวัล เพรชรแห่งสยาม) สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น ซึ่งจัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไป โดยมี นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยาราชนารี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" (รางวัล เพรชรแห่งสยาม) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ