สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนตุลาคม 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม โครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 9.45 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)