ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ร่วมกับโรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)