พิธีลงนามสัญญา งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และเตรียมเอกสารประกวดราคา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อินเด็กซ์ อิเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ร่วมลงนามสัญญา กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
เป็นเป็นที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ( โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี ) โดยมีมูลค่าโครงการ 98,200,000 บาท