เยี่ยมชมโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (แถวแรกที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ( แถวแรกที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เข้าเยี่ยมชม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา  ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ลงนามสัญญาจ้างจาก บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด (GAA) ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและ ก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน  โดยมีมูลค่าโครงการ 2,118,600,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 38 เดือน  โดยมีรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมดังกล่าว ดังนี้
จุดที่ 1 : เข้าเยี่ยมชม บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส์ จำกัด (โรงงานเหล็ก)
จุดที่ 2 : เข้าเยี่ยมชม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา
จุดที่ 3 : เข้าเยี่ยมชม บริษัท อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส จำกัด (โรงงานประกอบถัง)
จุดที่ 4 : เข้าเยี่ยมชม บริษัท ควอลิตี้ โค้ทติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โรงงานพ่นทราย พ่นสี)
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา