โครงการ "IND ส่งต่อไออุ่นคลายหนาว สู่คนบนดอย"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร / เลขานุการบริษัท (ที่ 4 จากซ้าย) คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "IND ส่งต่อไออุ่นคลายหนาว สู่คนบนดอย" โดยร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว และสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ เช่น โลชั่น, ลิปบาล์ม, หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อนำส่งต่อให้กับ มูลนิธิรักษ์ไทย ณ พื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันน้ำใจมอบความอบอุ่นให้กับผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา