ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย ดร.สุรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) และวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลยจากกรมทางหลวง มูลค่าสัญญาประมาณ 20,899,560 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน ลงนามวันที่ 5 มกราคม2566 เวลา 10.00 น. ณ กรมทางหลวง