IND มอบของขวัญให้แก่พนักงาน เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นตัวแทนมอบของขวัญ ให้แก่พนักงาน เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)