IND ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมกับบริษัท โกลเบิลแอโร่แอส โซซิเอทส์ จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน 100 ชุด และข้าวสารจำนวน 100 ถุง  เป็นของขวัญของรางวัลในการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณณัฐพล นาคอ่วม กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลเบิลแอโร่แอส โซซิเอทส์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงานบริษัท IND เป็นตัวแทนมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตสำคัญของชาติ  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา