โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 2”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย คุณวรางคณา ณ ลำพูน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท พร้อมปฏิทินตั้งโต๊ะ 120 เล่ม และทำกิจกรรมผลิตสื่อเสียงและกิจกรรมกระดาษหน้าที่ 3 ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ในโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 2” โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและรับมอบ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้ร่วมทำความดี ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา