โครงการ "IND พัฒนาโรงเรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย"

"บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารพร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการ “IND พัฒนาโรงเรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย” โดยมอบเงินสนับสนุนรวมจำนวน 185,000 บาท เพื่อการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายอาคารเรียน จากเหตุการณ์ดินสไลด์ ให้แก่โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน 57 ทุน ทุนละ 1,000 บาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนจำนวน 57 ชุด เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป โดยมี อาจารย์ราวิน มรุธานินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา"