งานครบรอบ “ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร / เลขานุการบริษัท (ที่ 1 จากซ้าย)
และ คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 ของ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่ "มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น (ที่ 2 จากซ้าย) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา