สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนมีนาคม 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 โดยในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม โครงการดังกล่าวเน้นการปฏิบัติ เป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญ ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำ ด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)