พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน

ชัยวัฒน์  ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน  Dongtan Forum 2023 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  Climate Change: The Next Crisis“พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” โดยมี  วราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุลิศ  สมบัติศิริ, เกรียงไกร  เธียรนุกุล และ ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  มาร่วมปาฐกาพิเศษ และมี รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์, ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี, อำนวย  เนตยสุภา, ดร.ทวีศักดิ์ ธเดโชพล, ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ร่วมงาน ที่ห้องเวิลด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์