สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนเมษายน 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการ ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในครั้งนี้ คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นประธานการ จัดกิจกรรมในเดือนเมษายน โครงการดังกล่าวเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ  ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้น  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)