“งานสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท,
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, ท่านที่ปรึกษาบริษัท, ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรม “งานสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)