โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบฉีดโฟมดับเพลิง สำหรับสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) โดย ดร.สุรินทร์ โซนี่ (ขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล (ซ้าย)  กรรมการผู้จัดการใหญ่   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ร่วมลงนามสัญญาโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบฉีดโฟมดับเพลิง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ  มูลค่ารวม  10.92 ล้านบาทส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,109.19 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 20% โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ