โครงการ “IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (ครั้งที่ 3)”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND  โดย  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน(ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร  พร้อมด้วยคุณวรางคณา ณ ลำพูน(ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณนันท์นภัส คงรอด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และตัวแทนพนักงานบริษัท จำนวน 20 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3” และร่วมบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดหาโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย