จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566