สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนมิถุนายน 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในครั้งนี้ คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน โครงการดังกล่าว เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)