โครงการ “IND ร่วมอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่า”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ INDโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร /  เลขานุการบริษัท (ที่ 5 จากขวา) และ คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการ “IND ร่วมอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่า” โดยมอบเงินสนับสนุน 40,000 บาท เพื่อร่วมอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดกรงสัตว์ เตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา