พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การดำเนินงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การดำเนินงานของ ทอท.
 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ ที่ผ่านมา