สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนกรกฎาคม 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในครั้งนี้ คุณณัฐวรรณ หุ่นจีน หัวหน้าแผนกจัดทำเอกสารเสนองาน เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมโครงการดังกล่าว เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)