ร่วมงานครบรอบ 25 ปี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย โดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร /  เลขานุการบริษัท
และ คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมพนักงานเข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนโรคหายาก จำนวน 10,000 บาท  กิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร