ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2566
เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ร่วมกับโรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)