งานแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะทำงานสำนักเลขานุการ หม่อมหลวงวราธิวัชร์ สวัสดิวัตน์

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะทำงาน สำนักเลขานุการ หม่อมหลวงวราธิวัชร์ สวัสดิวัตน์ภายในงานยังได้รับเกียรติเข้าเฝ้า สุลต่านศรีปาดูกา บินดาดูลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตวนกู ราชา กอนตาร์ที่ 4 อินโดนีเซีย พร้อมสมเด็จพระราชินิแห่งกอนตาร์ และเจ้าชายทั้งสามพระองค์งานจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ คุ้มหลวงลำพูน รีสอร์ท จ.นครนายก