งานเทิดทูนพระคุณแม่ จัดโดย สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเชียน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในงานเทิดทูนพระคุณแม่ โดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ พระราชปนัดดาใพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงานและร่วมประทานรางวัล พระแม่ลักษมี ครั้งที่ 3  ภายในงานยังได้รับเกียรติเข้าเฝ้า สุลต่านศรีปาดูกา บินดาดูลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตวนกู ราชา กอนตาร์ที่ 4 อินโดนีเซีย พร้อมสมเด็จพระราชินิแห่งกอนตาร์ และเจ้าชายทั้งสามพระองค์ งานจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ