IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้ ( ครั้งที่ 1 )

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมโครงการ “IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้” (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้ว นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อให้ทางมูลนิธิไปซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนเป็นรายได้เข้าวัด ชุมชนและช่วยเหลือสังคมต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566