IND ร่วมงานครบรอบ 29 ปี ก้าวสู่ปีที่ 30 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)นำโดย คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ที่ 2 จากขวา) และคุณนันท์นภัส คงรอดผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (ที่ 2 จากซ้าย)เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29  ปี  ก้าวสู่ปีที่ 30หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีโดยได้รับการต้อนรับจาก คุณชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย)เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ บริษัท บูรพาทัศน์ 1999 จำกัด