กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ” 
โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการทั้งหมด 3 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 : กรมทหารราบที่ 11
สถานีที่ 2 : รพ.ภูมิพลอดุยเดช
สถานที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำรุงสายไหม 11 
เพื่อดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

สถานีที่ 1 : กรมทหารราบที่ 11สถานีที่ 2 : รพ.ภูมิพลอดุยเดช.

สถานที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำรุงสายไหม 11