จัดงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท, ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหารและ ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โดยทำการไหว้สักการะศาลทั้ง 4 จุด
จุดที่ 1 : ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) 
จุดที่ 2 และ จุดที่ 3 : ศาลตายาย ทั้ง 2 จุด (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)
จุดที่ 4 : ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ณ ชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ) และร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน พระผู้ใหญ่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)