สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนตุลาคม 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6
โดยในครั้งนี้ คุณนันท์นภัส คงรอด ผปธ.สายงานบัญชีและการเงินเป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคมโครงการดังกล่าว เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก
มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)