กิจกรรมเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ดร.พรลภัส  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND 
ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้า
โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 2,118.60 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  38 เดือน  ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานก่อสร้างไปกว่า 33.33 %
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 นี้  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา