พิธีมอบ Final Acceptance งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง คลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มหาชน นำโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีมอบ Final Acceptance งานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบพร้อมก่อสร้างของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มหาชน ว่าจ้างโดยบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยคุณลอยเลื่อน บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นผู้มอบ Certificated  ให้แก่บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 โครงการดังนี้
  1. โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ มูลค่าโครงการรวม 1,480.88 ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
  2. โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ มูลค่าโครงการรวม 1,448.78 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ห้องลีลาวดี