งานสัมมนา ASEAN Rising Capture New Growth

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมงาน ASEAN Rising Capture New Growth งานสัมมนาซีอีโอระดับโลกร่วมแชร์มุมมอง เจาะลึก ‘อุตสาหกรรมและประเทศดาวเด่นแห่งอาเซียน’พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยคว้าโอกาสรุกตลาดภูมิภาค ต่อยอดธุรกิจเติบโตยั่งยืน จัดขึ้นโดย ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์