งานสัมมนาจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ ปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร, คุณสถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ และคุณกาญพิชชา นุชฉายาผู้จัดการฝ่ายบริหารเข้าสัมมนาจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจปี 2566 “ 40 ปี BAFS เติมเต็มด้วยพลังพันธมิตร” จัดขึ้นโดย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง BAFS GRAND HALL อาคาร 9