งานครบรอบ Stock Focus 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเข้าร่วมงานครบรอบ Stock Focus 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21 ภายใต้ธีมงาน Muti Wealth to multiverseพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีโดยได้รับการต้อนรับจาก คุณพัชรปรัตถ์ ขาวสอาด  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ เกสร เออร์เบิน รีสอร์ต ชั้น 19 เกสรทาวเวอร์