ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2566  ครั้งที่ 2 ตามโปรแกรมมาตรฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ร่วมกับโรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)